Search for

Search results

Displaying 71 - 80 of 388 results
 1. PDF icon 2020 and 2021 pay rates for cafe and restaurant staff - Simplified Chinese translation

  咖啡馆和餐馆工作人员的薪资水平 咖啡馆和餐馆老板的合法雇佣义务 在州劳资关系系统中经营的咖啡馆和餐馆老板,必须向所有雇员支付至少法律规定的该行业 的工资。 《餐馆,茶室和餐饮工作者裁定额》(Restaurant, Tearoom and Catering Workers Award)确定 了咖啡馆和餐馆行业的薪资水平,雇主向雇员支付的工资若低于该“西澳州裁定额”所列出的薪 水是非法的。 《餐馆,茶室和餐饮工作者裁定额》的薪水适用于: • 在西澳大利亚州的所有大都市和偏远地区; • ...

 2. PDF icon 2020 and 2021 pay rates for cafe and restaurant staff - Traditional Chinese translation

  咖啡館和餐館工作人員的薪資水準 咖啡館和餐館老闆的合法雇傭義務 在州勞資關係系統中經營的咖啡館和餐館老闆,必須向所有雇員支付至少法律規定的該行業 的工資。 《餐館,茶室和餐飲工作者裁定額》(Restaurant, Tearoom and Catering Workers Award)確定 了咖啡館和餐館行業的薪資水準,雇主向雇員支付的工資若低於該「西澳州裁定額」所列出 的薪水是非法的。 《餐館,茶室和餐飲工作者裁定額》的薪水適用于: • 在西澳大利亞州的所有大都市和偏遠地區; • ...

 3. PDF icon 2020 and 2021 pay rates for cafe and restaurant staff - Vietnamese translation

  Mức lương cho nhân viên café và nhà hàng Nghĩa vụ pháp lý về tuyển dụng của chủ doanh nghiệp café và nhà hàng Chủ của các doanh nghiệp café và nhà hàng hoạt động dưới hệ thống quan hệ lao động của tiểu bang bắt buộc phải trả cho mọi nhân viên tố ...

 4. PDF icon Food Industry (Food Manufacturing or Processing) Award Classifications

  Classifications for the: Food Industry (Food Manufacturing or Processing) Award Contents Poultry Processing Level 1 .............................................................................................................................. ...

 5. PDF icon Evaluation report - Employment obligations in nail salons proactive compliance campaign

  In late 2018 the Private Sector Labour Relations (PSLR) division of the Department of Mines, Industry ...

 6. PDF icon circular_1_2020_pay_rates_for_public_sector_trainees_-_final.pdf

  Public Sector Labour Relations Shaping a contemporary public sector workforce ... 9 January 2020. Public Sector Labour Relations has simplified the traineeship classification structure ... Bag 14 Cloisters Square WA 6850 www.dmirs.wa.gov.au/labour-relations/public-sector SCHEDULE ...

 7. PDF icon Circular 1 of 2020 - Pay Rates for Public Sector Trainees

  Public Sector Labour Relations Shaping a contemporary public sector workforce ... 9 January 2020. Public Sector Labour Relations has simplified the traineeship classification structure ... Bag 14 Cloisters Square WA 6850 www.dmirs.wa.gov.au/labour-relations/public-sector SCHEDULE ...

 8. PDF icon pslr_employer_bulletin_20_april_2020.pdf

  Public Sector Labour Relations Shaping a contemporary public sector workforce ... Sector Labour Relations 20 April 2020 ... bulletin is to informally brief public sector employers on arrangements for Term 2, 2020. Government ...

 9. PDF icon Information statement for the department

  for the coordination, governance and consistent management of public sector labour relations and ... 3.6 Labour Relations DMIRS is responsible for the management of public sector relations, and ... ................................................................................................................. 15 3.6 Labour Relations ...

 10. PDF icon Consumer Protection Public Naming of Traders Policy

  building, consumer protection, labour relations, and energy and worker safety. The Consumer Protection ... A30332255 Public Naming of Traders Policy June 2019 ... Consumer Protection Compliance Compendium Public Naming of Traders Policy Department of Mines, ...

Pages